รักษาดุลยภาพร่างกายอย่างชาญฉลาด

Excellent Equilibrium Wellness

เราเน้นเรื่องของการดูแลดุลยภาพหรือสมดุลร่างกายเน้นเรื่องของการป้องกันโรคและสังเกตุสัญญาณเตือนโรคต่างๆ โรคทุกโรคมีสัญญาณเตือนทั้งสิ้น เราจึงนำศาสตร์การแพทย์แผนไทย และเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบัน มาผสมผสานกันเพื่อช่วยในการรักษาสมดุลร่างกายก่อนที่จะเป็นโรคร้าย

Services

บริการ

01

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย และเทคโนโลยีทางการแพทย์ มาผสมผสานกันเพื่อช่วยในการรักษาสมดุลร่างกายและปรับสมดุลโครงสร้าง

02

การแพทย์แผนปัจจุบัน ผู้ชาย

รักษาฟื้นฟูสุขภาพเพศชาย โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ดูแลครอบคลุมทุกปัญหาสุขภาพของผู้ชาย ด้วยเครื่องมือตรวจวินิฉัยรักษาฟื้นฟูเฉพาะทาง

03

การแพทย์แผนปัจจุบัน ผู้หญิง

ให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคของผู้หญิงทุกวัย โดยแพทย์เฉพาะทางนรีแพทย์ และแพทย์วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

04

การป้องกันก่อนเป็นโรค

ศาสตร์การชะลอวัย การแพทย์สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นป้องกันและชะลอความเสื่อมของร่างกาย ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสภาวะของร่างกาย

About Excellent Equilibrium Wellness

ศาสตร์การรักษาการดูแลสมดุลย์ร่างกาย

อีอียู เวลเนส เราเน้นเรื่องของการดูแลดุลยภาพหรือสมดุลร่างกายเน้นเรื่องของการป้องกันโรคและสังเกตุสัญญาณเตือนโรคต่างๆ โรคทุกโรคมีสัญญาณเตือนทั้งสิ้น เราจึงนำศาสตร์การแพทย์แผนไทย และเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบัน มาผสมผสานกันเพื่อช่วยในการรักษาสมดุลร่างกายก่อนที่จะเป็นโรคร้าย เราเน้นโรคที่เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานและความดันซึ่งจะเป็นตัวนำพาโรคต่างๆมาให้ และการมองสัญญาณเตือนโรคต่างๆเพื่อปรับสมดุลของร่างกาย จากจุดเริ่มต้นอย่างการใช้ สมุนไพรทางการแพทย์แผนไทย ตำรับยาแผนไทย และหัตถการทางการแพทย์แผนไทยเช่นกันนวดกดจุด เพื่อปรับสมดุลโครงสร้าง สู่การติดตามผลเป็นระยะ โดยเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบัน เน้นเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษา ลดการใช้สารเคมี เราส่งเสริมการใช้ธรรมชาติรักษา เราส่งเสริมการแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาไทย โดยมีศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทยเป็นต้นแบบ

Services

บริการ

testosterone (1500 x 1500 px)

hormone

Testosterone Estrogen Progesterone

Sexual Function

Testosterone maintain sex drive, sperm count and fertility

ส่วนของทางเพศ ฮอร์โมนเพศชาย “เทสโทสเตอร์โรน” ช่วยควบคุมความรู้สึกอารมณ์ทางเพศให้อยู่ในสมดุล รักษาไว้ซึ่งจำนวนอสุจิและรักษาภาวการณ์มีบุตรให้คงอยู่

Mind

Testosterone helps to maintain a feeling for wellbeing
ทางด้านความรู้สึก ฮอร์โมนเพศชาย “เทสโทสเตอร์โรน” ช่วยควบคุมสมดุลทางด้านอารมณ์และ รักษาระดับความรู้สึกพึงพอใจ

Body

Testosterone helps to maintain healthy bones and muscles
ทางด้านร่างกาย ฮอร์โมนเพศชาย “เทสโทสเตอร์โรน” ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและกระดูกให้สมดุลและแข็งแรง

สุขภาพกายดีสุขภาพจิตดี ในผู้ชายไม่มีวัยทอง แต่หากฮอร์โมนเพศ (Testosterone) ตกจะส่งผลทำให้เกิดวัยทอง จะมีอาการหงุดหงิดง่าย อารมณ์เสีย คิดลบ เราควรดูแลสุขภาพ ป้องกันเบาหวานและความดัน สองโรคนี้อาจจะไม่ถึงตาย แต่จะนำพาโรคต่างๆ เช่นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคหัวใจ โรคไต และอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นในผู้ชาย เราสามารถสังเกตสุขภาพเบื้องต้นได้จากการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ต้องแข็งตัวดี การที่อวัยวะเพศเริ่มแข็งตัวไม่ดี แสดงว่าฮอร์โมนเพศ (Testosterone) เริ่มตก โดยเฉพาะในวัย 50 ปีขึ้นไป เมื่ออวัยวะเพศเริ่มแข็งตัวไม่ดี สิ่งที่ตามมาคืออาการ ฉี่กระปิดกระปอย ฉี่ไม่พุ่ง ฉี่ไม่สุด ลุกฉี่กลางคืน นั่นเป็นสัญญาณเตือนโรคต่อมลูกหมากโต