อาหารสมุนไพร โอสถไทยสู้โรค

อาหารสมุนไพร โอสถไทยสู้โรค

ย้อนวันวานคนเกิด พ.ศ.2544 สมัย “ไทย เลิฟ ไทย” ปัจจุบันคือกลุ่มเจนแซด ลูกเจนเอ็กซ์–วาย ที่สิ่งแวดล้อมก้าวไกลแทบไม่เหลืออะไรในอดีต จึงขอทบทวนให้คนรุ่นนี้ทราบบางอย่างที่คนรุ่นนั้นได้รับได้รู้ครั้งนั้น…ขุนคลังผุดไอเดียหนุน “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ใช้วัตถุดิบในครัวไทยช่วยเกษตรกรส่งไปขายตลาดโลกกับใช้อาหารไทยดึงดูดคนในต่างแดนมาเที่ยวไทย…ทำท่าว่าจะปั๊วะ ปังหมายมั่นปั้นมือคาดหวังกันว่าจะปั้นรายได้จมหู เอาเข้าจริง…“พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชา” ด้วยผลผลิตดังกล่าวแพงแสนแพงกับค่าแอร์คอนเทนเนอร์บ็อกซ์ หรือไปทางเร ...